របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ពី​វិបសាយ khmerfonts.info

បច្ចុបន្នភាព៖ ០៥/០៥/២០២០

ដើម្បីភាពសម្បូរបែបនៃអក្សរខ្មែរ ពុម្ពអក្សរជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយបានដាក់ឲប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំវិបសាយមួយដែលមានឈ្មោះថា Khmer Fonts (ប្តូរពី Selapa.net) នៅទីនោះ លោកអ្នកអាចស្វែងរកពុម្ពអក្សរដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត យកមកទុកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាន (សំគាល់៖ ពុម្ពអក្សរខ្លះត្រូវសុំសិទ្ធិប្រើប្រាស់ពីអ្នកបង្កើត)។

សូម​អនុវត្តន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Download Khmer Fonts from KhmerFonts.com

១- បើក Internet Browser: សូម​បើក Internet Browser បន្ទាប់​មក​វាយ​ពាក្យ www.khmerfonts.info នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ រួច​ចុច Enter (ក្តារបញ្ជារ)
អាន៖ របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​វិបសាយ Dafont.com

Download Khmer Fonts from KhmerFonts.info

២- ជ្រើស​រើស​ពុម្ពអក្សរ: សូម​ជ្រើស​រើស​ពុម្ព​អក្សរ​ណា​មួយ​ដែល​លោក​អ្នក​ស្រឡាញ់ រួច​ចុច​លើ​ពុម្ព​អក្សរ​នោះ

៣- ចម្លង​ទុក: សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ Download នៅ​ជ្រុង​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំ​ដៃ ជា​ការ​ស្រេច៕

ទស្សនា​វីដេអូ​ ៖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami